İyi bir Proje Yöneticisi hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Proje Yöneticisi;

Hedefler doğrultusunda projede yer alacak tüm ekibin başında süreci baştan sona izleyen, kontrol eden, organize eden, teşvik eden, takdir eden, çözüm odaklı, adaletli, liderlik özelliği gelişmiş, karar alabilen/aldırabilen ve özellikle iletişimde çok iyi olan, empati kurabilen, bir yandan da bütçeyi yönetebilen ve an be an raporlayabilen, tüm paydaşları aynı noktada toplayabilen ve herkesin anlayabileceği şekilde/dilde bilgilendirebilen, ekibine arka çıkabilen ve herkes tarafından güvenilen kısacası o “Projenin Patronudur” diyebiliriz.

SAP gibi büyük bir alt yapısı ve ekibi olan bir programın projelerinde ise Proje Yönetimi, ekibin vazgeçilmez bir parçasıdır.